Udržitelnost a IFE-CR

Udržitelnost hraje stále důležitější roli v atraktivitě firmy coby zaměstnavatele a také v její schopnosti udržet si zaměstnance. Také zákazníci čím dál častěji vyžadují produkty vyrobené udržitelným způsobem. Společnost Knorr-Bremse, jejíž nedílnou součástí je IFE-CR, se zavázala dodržovat a naplňovat zmíněné cíle jakožto celosvětová společnost s více než 100 lokacemi ve 30 zemích světa. V rámci agendy se budeme zaměřovat zejména na naplnění cíle 5 (rovnost mužů a žen), cíle 8 (důstojná práce a ekonomický růst), cíle 9 (průmysl, inovace a infrastruktura), cíle 12 (odpovědná výroba a spotřeba), cíle 13 (klimatická opatření) a v rámci neziskové organizace Global Care na cíle 4 (kvalitní vzdělání) a konečně cíle 6 (pitná voda a kanalizace).

Co to pro nás a naše zaměstnance konkrétně znamená? Stále více budeme klást důraz na zelené technologie, zavádění šetrnějších výrobních procesů nebo ekologickou likvidaci odpadů.

Příkladem zvýšené odpovědnosti vůči životnímu prostředí je naše zařízení DOSPAL na redukci TOL vypouštěných do ovzduší. Dle opakovaných měření je účinnost zařízení konstantní a redukuje objem TOL ve vypouštěné emisi ze vstupní hodnoty 277 mg/m3 na hodnotu 3 mg/m3, přičemž zákonný limit je 20 mg/m3. Odpadní emisi TOL tedy redukujeme technickým zařízením téměř 300x a zároveň vypouštíme 7x čistší než je požadavek platné legislativy.

Zůstaň s námi v kontaktu

LinkedIn: Knorr-Bremse Group

Odběr novinek

Za poskytnutý e-mail Vás budeme informovat o všem, co by vás mohlo zajímat.