Kociánka je díky skvělým lidem z IFE i letos čistější a hezčí!

A nezaháleli jsme! Shrabali a zametli jsme přibližně 3.000 m2 plochy areálu, vykopali 20 koleček petržele a 22m3 hlíny ze záhonu, přestěhovali 17 postelí a několik nočních stolků, namotali 100 klubek příze na koberce, vedli workshop tvorby mozaiky, pouklízeli prostor nad stájí a vysekali jeden velký a pořádně strmý svah od náletových dřevin a keřů. Dobrovolnický den byl zakončen komentovanou prohlídkou celého areálu.

Jako správní profíci jsme si řekli o zpětnou vazbu. Na otázku „A má ten pro vás vůbec nějaký smysl, nebo se vám se tu spíš jenom pleteme?" položenou lidem v areálu a s handicapovanými dětmi pracujícími, jsme obdrželi odpovědi jako:

„No rozhodně to má smysl! Vždyť na tom, co jste tu dnes udělali, bychom my pracovali víc než týden!"

„Jste neskutečně svědomití. Ani nevíte, jak moc jste nám dnes pomohli!"

„Zítra tu u stájí máme workshop pro handicapované děti. Díky tomu, že jste to tu dnes zametli a pohrabali, tu budou v mnohem čistějším a upravenějším prostředí."

Komu že jsme to vlastně pomáhali?Kociánka je zařízení, které se věnuje péči o handicapované děti a dospělé, a pomáhá rovněž jejich rodinám. V rozlehlém areálu plném zeleně, na pomezí Králova Pole a Lesné, pro ně funguje speciální mateřská, základní i střední škola. Pro podporu zdravotní ho stavu sauna, bazén, tělocvična, lékaři, rehabilitace a další formy terapie – např. arteterapie, fyzioterapie, hipoterapie, atp. Rodiny často využívají denní a týdenní stacionář a uživatelé se rozvíjejí v různých kroužcích, např. keramickém, textilním, svíčkařském, dramatickém, atp. Žáci, studenti i ostatní uživatelé potom hojně využívají zdejší zahradu, skleníky a výběhy pro zvířata. Své služby poskytuje formou individuálního přístupu ke každému klientovi. Základem poskytovaných služeb je aktivní spoluúčast klientů při naplňování jejich osobních cílů. Klientů centra Kociánka je několik stovek, takže dosah jeho služeb, je obrovský, stejně jako pomoc pro rodiny klientů.

Kdo chce pomáhat dál ve svém volném čase, může. Není třeba mít žádné speciální vzdělání, školení nebo zkušenosti. Vítáno je např. i jen zajít s některým z uživatelů do kavárny nebo na procházku, navštívit ho a prostě s ním být. Pokud byste měli tyto „choutky", neváhejte se Kociánce ozvat, vaše pomoc bude vítaná.

Velké díky patří společnosti IFE, že nám tento dobrovolnický den umožnila. Děkujeme také Pavlu Janoutovi, že na Kociánce pomáhal s námi a že nás v tomto úsilí podpořil. No řekněte sami, která firma naší velikosti má ředitele, který by věnoval celé dopoledne vykopávání záhonu pro handicapovanou mládež?

Zůstaň s námi v kontaktu

LinkedIn: Knorr-Bremse Group

Odběr novinek

Za poskytnutý e-mail Vás budeme informovat o všem, co by vás mohlo zajímat.